Många insikter och goda råd

I senaste numret av BrandManager (ni kan se omslaget här till höger) skriver varumärkesforskarna Majken Schultz och Mary Jo Hatch en artikel med utgångspunkt i deras nyligen utkomna bok Taking Brand Initiative.


Majken Schultz och Mary Jo Hatch bok.

I denna artikel, som är skriven på engelska med titeln Corporate Branding as Organizational Change, konstaterar författarna att brand managers måste inse att corporate branding är en dynamisk men också paradoxal företeelse. Gör man det går det att balansera de olika faktorer som påverkar företagets varumärke och därmed kan man också bättre ta tillvara och utveckla styrkan i den egna organisationen.

Exempel tas från bl.a. Johnson & Johnson, Lego Group och Bang & Olufsen, och deras olika vägar till att förstå hur strukturell förändring och corporate branding hänger ihop. Vägen har ofta varit lång och krånglig, men de lyckade resultaten gör det hela värt besväret.


Ett av exemplen i artikeln.

Schultz och Hatch avslutar med att presentera fyra viktiga utmaningar till corporate brand managers som befinner sig i hjärtat av företagets strategiska utveckling:

1. Varumärken sover aldrig. Eftersom de olika aktörerna på en global marknad ständigt är uppkopplade mot varumärket måste man också ha ständig bevakning på vad som händer runt varumärket och påverkar det.

2. Det går aldrig att hitta en definitiv form för varumärkesarbetet. Det gäller istället att hitta balansen i paradoxen när olika krav på varumärket verkar motsäga varandra.

3. Morgondagens varumärkesstrateger måste använda en mycket mer omfattande uppsättning verktyg för att bygga varumärken än i dag. Samarbete måste ske mellan alla företagets avdelningar då alla påverkas och påverkar varumärket.

4. Lära sig att älska alla aktörer. Oavsett om de är ja-sägare som älskar allt ni gör eller nej-sägare som ständigt korrigerar och kommer med förmaningar är det viktigt att sätta sig in i deras situation. Det är viktigt att förstå att varumärken aldrig mer kommer att kunna kontrolleras helt av företaget, de är i ständig förändring som styrs av marknadens alla parter.

Boken Taking Brand Initiative är starkt rekommenderad läsning till alla som vill förstå mer om hur man bygger ett företagsvarumärke på dagens snabbrörliga marknad.

Christian Bye, chefredaktör