Svenska varumärken leder

Internationellt sett starka svenska varumärken är vi inte så vana vid. Efter de till leda använda exemplen H&M och Ikea blir det snabbt tunt i lagren.

Därför blir man glad när man snubblar över glada varumärkesnyheter från pappersindustrins värld. Det är Holmenföretaget Iggesunds två ledande varumärken, Invercote och Incada, som toppar en lista över de starkaste varumärkena för kartong på den europeiska marknaden.


Bild tagen från Invercotes hemsida

Studien, med det något tungrodda namnet The Brand Equity Tracking Survey – Cartonboard for Consumer Packaging, är utförd av Opticom International Research. Man har bl.a. utgått från faktorer som spontan varumärkeskännedom, upplevd kvalitet i flera avseenden samt märkeslojalitet, för att komma fram till vilka de starkaste varumärkena är.

Guy Mallinson som är Business Director Sales på Iggesund Paperboard säger att man jobbat aktivt med att bygga företagets varumärken i 40 år, och att detta är ett av resultaten på detta. Särskilt bra med placeringen är enligt Mallinson att man just håller på att rulla ut nästa generations Invercote, som ytterligare kommer att stärka varumärket.

Christian Bye, chefredaktör