En enda Ford

Tidningen Fortune berättar om att Fords vd Alan Mulally nyligen samlade 25 av företagets högsta chefer från Nordamerika och Europa för att diskutera några ”make-or-break”-frågor som man hade isolerat. Och vilka för företaget livsavgörande spörsmål var då detta frågar man sig? Globala valutatransaktioner? Kommande strukturella miljardaffärer? Nya modellanseringar? Svar: skall en Ford växlas med paddlar eller knappar och hur skall ljudet som varnar för att man glömt stänga av ljuset låta?

Detta är inte saker som man traditionellt väntar sig att ett företags högsta ledning diskuterar och följdfrågan blir: är det verkligen nödvändigt? Ford verkar tro det, och huvudskälet man uppger är att företaget håller på att tappa kontakten med konsumenterna. I början av 2000-talet tog Ford en rad tunga beslut som hade stor betydelse för framtiden. Men på samma gång glömde man bort att sköta den dagliga driften av företaget. Nu talar man därför om ”One Ford”. Målet är att skaka fram en rad faktorer som gör en Ford till en Ford och som sedan skall återfinnas i varje bil som lämnar löpande bandet. Stenhård fokusering på en enda sak alltså: att få grepp om varumärket.

I BrandManager skriver vi ofta om hur viktigt det är att beslut som rör varumärken förankras högt upp i organisationen, allra helst i ledningsgruppen. Detta är förstås inte de enda beslut som bör fattas där; en hel rad viktiga avgöranden måste nås på den nivån. Nu ser allt fler företag över exakt vilka frågor som skall diskuteras på allra högsta nivå och i vissa fall är svaren överraskande, precis som i Ford-fallet.

En avslutande tanke blir: var passar egentligen varumärket Volvo in i "One Ford"..?

Läs mer på Fortunes hemsida.

/Christian Bye, chefredaktör