Saker som låter

En sak kan få sitt namn på många olika sätt. Ett av dessa är efter hur den rent fysiskt låter. Ett av mina favoritexempel på detta är den gamla hederliga fönsterskrapan som på engelska kallas squeegee. I mina öron härmar det klockrent ljudet som uppstår när man använder en dylik: squeeeeeee-geee… (Testa gärna själv!)


Squeeeeeeee-geeee...

/Christian Bye, chefredaktör