SVID: Bättre affärer genom designStiftelsen Svensk Industridesign (SVID) är en organisation som verkar som en "drivande kraft för integrering av design som strategisk och operativ del i näringslivets utveckling". Nyligen släppte man resultatet från den mycket intressanta och spännande undersökningen Svenska företag om design 2008

Det viktigaste och mest övergripande som man kommer fram till är att de företag som ökat sina designinvesteringar också växer snabbare än de som inte gjort samma satsning. Företag som jobbar strategiskt med design är också mer innovativa samt exporterar mer.

Vi ser fram emot att skriva mer om den strategiska designens betydelse för såväl varumärkes- som affärsutveckling, och nästa nummer av BrandManager kommer bl.a. att innehålla en lite djupare presentation av SVID:s designundersökning. 

Här kan man läsa mer samt ladda ner rapporten.

Christian Bye, chefredaktör