Vi behöver fler entreprenörer!

Vi måste få fram fler entreprenörer i Sverige. Det är det som skall/kan rädda tillväxten på sikt och se till att vi har råd att betala sjukvård och pensioner åt kommande generationer. Så enkelt är det.

Det är viktigt att tänka på att alla entreprenörer inte måste starta eget och bli ett nytt Microsoft på 25 år. Många etablerade företag skulle tjäna på att coacha anställda att tänka i lite mer "entreprenöriella" banor (det finns en term, intraprenör, som syftar på en specifik person som utvecklar ett företag inifrån, men jag menar på en mer generell nivå). Det här ligger också helt rätt i linje med att de anställda måste bli mer delaktiga i varumärkesbyggandet.

Ett bevis bland många på att något måste göras är Dagens Industris månatliga bilaga Diego och deras "chefsanalys". Här har man under femton nummer intervjuat och analyserat chefer och ledare, allt från Ebba von Sydow till Horace Engdahl och Fredrik Reinfeldt, och sedan placerat in dem i en "chefsmatris". Denna matris består av de fyra fälten Behärskad, Impulsiv, Byråkrat och Entreprenör. Så här ser fördelningen ut:

Behärskad/byråkrat

Anitra Steen
Fredrik Reinfeldt
Anna Wahl
Horace Engdahl
Inga-Britt Ahlenius
Håkan Syrén
Gudrun Antemar

Behärskad/entreprenör

Ebba von Sydow
Micael Bindefeld
Filippa Knutsson

Impulsiv/byråkrat

Tiina Rosenberg
Cissi Elwin
Carin Götblad

Impulsiv/entreprenör

Thomas Bodström
Torsten Jansson

(Tilläggas bör att Thomas Bodström var den som hamnade allra närmast mitten av alla och skulle således egentligen kunna räknas till alla kategorierna.)

Så frågan blir: hur skall vi skapa mer impulsivitet och mindre behärskning? Fler entreprenörer och färre byråkrater? Svaren hänger tyvärr i luften...

Christian Bye, chefredaktör