Beslutsångest

Telia har alltid haft lite svårt att bestämma sig hur man vill uppfattas i sin marknadskommunikation. Under en längre tid har man haft en serie tv-reklamer där vi får följa hur det går för den s.k. Telia-pappan och hans två barn. Det finns säkert en anledning till det, men denna reklam (eller rättare sagt de personer som är med i reklamen) har inte dykt upp i några andra reklamsammanhang.


Telia finns i alla hus, 60's style.

I sin printreklam har Telia på senare år istället valt en rad olika uttryck, varav ett av det senaste är det som kan ses här ovan (DN 25/3). Här har man använt ett helt nytt uttryckssätt som i mina ögon inte på någon punkt stämmer överens eller passar ihop med övrig Telia-reklam. Jag kan bara ställa mig frågan: varför?

//Christian Bye, chefredaktör