Sexigt eller sexistiskt?

Frågan ställs allt oftare: är en viss reklam smart, sexig och snygg eller är den bara fördomsfull, stereotyp och dum? Viss reklam verkar leka med begreppen, försöker kanske tänja och utmana bilden av manligt och kvinnligt, i många andra fall är det bara korkat och drygt. I några fall är det så illa att reklamen blir anmäld till ERK, Näringslivets Etiska Råd Mot Könsdiskriminerande Reklam

Jag brukar ha ganska klart för mig vad jag tycker. När jag ser en reklam som på ett eller annat sätt anspelar på kön så bildar jag mig direkt en uppfattning, bra eller dåligt. Men ibland är det inte så lätt, som med NK-reklamen som damp ner i brevlådan i går.Bilderna ovan är från omslagen på två broschyrer som sändes ut, en till killar och en till tjejer. (Vilken kom till vem kanske ni undrar? Tjej till tjej, kille till kille.) Resten av broschyren är som omslaget: kvinnan är vän, oskuldsfull, sexig. Killen är tuff, stark, kaxig. 

Men på samma gång har NK anspelat på stereotyper som inte känns allt för negativa, den klassiska Hollywoodfilmens stjärnor som t.ex. Rita Hayworth och James Dean. Detta är något som ofta känns avlägset när man ser de reklamer som anmäls till ERK där Playboy Mansion och Deltagänget snarare är modellen.Så frågan blir: harmlös lek med ikoner eller en cementering av könsstereotyper? 

/Christian Bye, chefredaktör