Coops dilemma

I dagens SvD (23/3) skriver Martin Jönsson om Coops reklambyråbyte och vilken anledningen till detta skulle vara. Han kommer fram till att svaret till stor del ligger i att reklamen, hur vacker och prisbelönt den än må vara, inte återspeglar varumärket Coop. Jönsson avslutar med att konstatera att det viktigaste för Coop i samarbetet med sin nya byrå, vilken det nu blir, är att hitta en bättre koppling mellan reklam och varumärke.

Exempel på Coops vackra reklam med grönsaker som kroppsdelar.

Detta är nog sant och visst, men också väldigt problematiskt om man för en stund klär sig i rollen som Coops varumärkesansvarige. Ganska snart framträder bilden av ett varumärke som egentligen inte har någon klart innehåll eller betydelse alls. Coop har t.ex. ingen tydlig unik position som Vi-kedjan som säger sig vara ”varumärkenas försvarare” genom att enbart satsa på kända producenter och inte ha några egna varumärken som de flesta andra storspelare har. Coop har heller inte ett enskilt butikskoncept att arbeta med, livsmedel är bara en gren bredvid t.ex. mixerapparter, glödlampor och skiftnycklar. Lägg till detta en lång rad egna varumärken och vi har en ganska svårarbetad portfölj att utgå ifrån.

En salig blandning.

Detta för mig osökt in på tanken att vad Coop i första hand behöver är en strategisk varumärkesbyrå och inte en ny reklambyrå. Man behöver helt enkelt komma fram till vad Coop egentligen är och står för innan man kontaktar en reklambyrå för att få hjälp med hur man skall visualisera varumärket.

Att hitta Coops ”själ” kan dock bli en ganska svår nöt att knäcka, då det finns så mycket i företagets historia som i dag inte längre är så lätt att använda som bas för kommunikationen, t.ex. de kooperativa rötterna. Det finns också en rad märkliga varumärkesbeslut att utreda, som t.ex. att byta namn på två starka egna varumärken, från Signum och Blåvitt till Coop och X-tra.

Blåvitt blev X-tra.

Som en utgångspunkt för förändringsarbetet skulle Coop mycket väl kunna använda den ekologiska position som man varit duktiga på att etablera. Varumärket Änglamark är ett gott exempel på detta, och Coop har även som ambition att alla butiker på sikt skall vara KRAV-märkta. 

Änglamark kan bli ett viktigt redskap för Coop.

//Christian Bye, chefredaktör