Export i fyra steg

I en bilaga från Exportrådet presenteras fyra avgörande steg för en lyckad exportsatsning. Dessa är:

1. Förstå förutsättningarna. Hur ser exportmöjligheterna ut på olika marknader och vilken marknad passar det egna företaget? Målet i det första steget är att hitta rätt marknad att närma sig eller att förstå den marknad man har bestämt sig för.

2. Ta första steget. När punkt ett är genomförd är det dags att hitta formerna för etablering. Ska ett nytt bolag registreras eller skall ett lokalkontor användas? Detta är bara några av de frågor som dyker upp i detta steg och som givetvis är avgörande för exportsatsningen.

3. Komma på plats. Hitta personal och bearbeta marknaden är inte ens lätt på hemmaplan så givetvis är det ett område som noga måste tänkas igenom. Det man har kommit fram till i steg ett och två utgör en god grund för fortsatta beslut.

4. Växa. Hitta nya kunder, nya säljkanaler och marknadsstöd. Såväl förutsättningar som struktur kan skilja sig markant från den marknad man är van vid och hjälp kan behövas för att undvika att gå på allt för stora minor.

Viktiga råd som alla förutsätter en sak: att den som skall exportera också har ett starkt varumärke. Kanske borde det tas upp i större utsträckning?

Läs mer på Exportrådets hemsida.

/Christian Bye, chefredaktör