Framtidens energi
Svenska företaget Scandinavian Biogas har genom att studera idisslande kor utvecklat en process som gör att man kan utvinna biogas ur sopor. Dagens Industri berättar om det lilla företaget med endast en halv miljon i omsättning men som tog hem kontrakt värda 1,5 miljarder kronor förra året. Man effektiviserar sin process genom ljudvågor, en teknik som man kallar Ultra Sonus. På Scandinavian Biogas säger man att soptippar och reningsverk är framtidens energikällor. Förhoppningsvis kan de även vara källor till inkomster.

Och vad kan egentligen vara bättre än att utvinna energi ur något som redan är använt, som vi sedan länge vänt ryggen? Vi gjorde ett bra arbete med pappersåtervinningen och nu kan vi göra det på bredare front med soporna. Slutprodukten, biogas, känns dessutom som mindre problemfylld än etanolen som får allt mer kritik på allt fler plan.

På samma gång ser man även framför sig möjligheterna till nya starka svenska varumärken, något vi också så väl behöver.

/Christian Bye, chefredaktör