Starka varumärken äger

Vad får det för praktiska konsekvenser att ha ett starkt varumärke? Givetvis många, men en mycket viktig är att företaget genom sitt uppbyggda konsumentförtroende tillåts att själv styra sin utveckling och inte planlöst driva runt på marknaden som ett skepp utan vare sig segel eller roder. Detta kanske kan låta paradoxalt i dagens läge när det talas så mycket om hur framgångsrika företag av i dag måste lyssna på konsumenterna, inte tala till dem. 

Men handlingskraft genom ett starkt förtroendekapital motsäger inte detta, utan är ett kvitto på att man har gjort rätt, lyssnat på och respekterat konsumenterna och deras önskemål (vilka i dag inte bara rör företaget självt och dess produkter utan även företagets inställning till omvärlden). Konsumenterna i sin tur är då beredda att ge företaget en extra chans, att vänta och se vad resultatet blir av ett visst agerande innan man börjar se sig om efter alternativ.

Dessa tankar slår mig när jag i dagens DI läser om hur flera amerikanska banker nu stiger i värde på börsen trots att de levererar astronomiska förluster som till och med är högre än vad analytikerna trodde (och förväntningarna bör ha varit lågt ställda). Citigroup, som är USA:s största bank, har annonserat sin andra kvartalsförlust i rad, hisnande 30,3 miljarder svenska kronor, men ändå steg kursen. Många analytiker ställer sig frågande till varför men svarar att det bland annat måste bero på att marknaden anser att ”botten är nådd” för denna gång.Ett annat delsvar kan vara att Citigroups varumärke är så starkt hos aktörerna att man, åtminstone tillsvidare, låter nåd gå före rätt och litar på att företaget står tillräckligt väl rustat att rida ut den här stormen. Resonemanget, om det stämmer, borde vara något för allas vårt Ericsson att tänka på när man planerar framtida varumärkesinsatser.

/Christian Bye, chefredaktör