Taktik söker strategi

I en artikel i BusinessWeek skriver reklamaren Steve McKee om hur lätt det är att låta sig dras med av en kreativ idé och inte ta hänsyn till om den passar kundens långsiktiga mål eller ej. Detta gäller inte bara reklambyråerna, ofta har kunden en känsla av att företagets produkter känns ”gamla” och tycker/tror att man behöver något nytt som känns fräscht, något som sticker ut.

McKee använder sig av exemplet Quiznos, en amerikansk fastfood-kedja, som under en period använde s.k. spongmonkeys i sin reklam. Trots det stora kultföljet blev associationen mellan varma mackor och konstiga gnagare med människomunnar inte helt lyckad och Quizno lade snart ned reklamen. När man ser reklamen kanske detta inte är så konstigt:Kontentan av McKees resonemang blir alltså att varje reklamkampanj, varje pr-insats, varje marknadsåtgärd måste filtreras genom den övergripande och långsiktiga varumärkesstrategin. Och om de inte passar ihop så måste man vara stark nog att förkasta idén, hur tilltalande den än verkar för stunden.

/Christian Bye, chefredaktör